Συγγραφείς
Αντωνία Μοροπούλου, Καθηγήτρια Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου