Συγγραφείς
Βασίλειος Μαυράγκανος, Θεολόγος – Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής