Συγγραφείς
Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης (†)