Συγγραφείς
Ιερομόναχος Αγάπιος Corbu, Ηγούμενος της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Almas, Ρουμανία