Συγγραφείς
Ιωάννης Γ. Θαλασσινός Πρόεδρος της Π.Ε.ΦΙ.Π. και του Συλλόγου «Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης»