Συγγραφείς
Δρ. Κωνσταντίνος Χιώλος, Δικηγόρος, Πρόεδρος Εθνικής Ενώσεως Βορείων Ελλήνων