Συγγραφείς
Αμαλία Κριτσάκη Διοικητική υπάλληλος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, MSc, Μεταπτυχ. Φοιτήτρια Τμ. Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού Α.Π.Θ.