Συγγραφείς
Απόστολος Β. Τσακούμης, τ. Σχολικός Σύμβουλος Θεολόγων