Συγγραφείς
Απόστολος Ντέτσικας, Πρωτοψάλτης και Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής