Συγγραφείς
Πάνος Λιγομενίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου, Ακαδημαϊκός
Σύντομο Βιογραφικό
Καθηγητής Πανεπιστημίου, Ακαδημαϊκός