Συγγραφείς
Γεώργιος Χατζηχρόνογλου, Πρωτοψάλτης – Μουσικοδιδάσκαλος, Άρχων Υμνωδός της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας
Άρθρα
Παλαιότερες δημοσιεύσεις
15 Μαρτίου 2020
«Χαλινούς αποπτύσας» – Γεώργιος Χατζηχρόνογλου Βυζαντινή Μουσική
22 Φεβρουαρίου 2020
«Οίμοι μέλαινα ψυχή» Νικολάου Σμύρνης – Γιώργος Χατζηχρόνογλου Βυζαντινή Μουσική
16 Φεβρουαρίου 2020
«Πάτερ αγαθέ» Νικολάου Σμύρνης – Γιώργος Χατζηχρόνογλου Βυζαντινή Μουσική
27 Απριλίου 2019
«Ύμνοι Κυριακής του Πάσχα» – Γεώργιος Χατζηχρόνογλου Βυζαντινή Μουσική
26 Απριλίου 2019
«Ύμνοι Μεγάλου Σαββάτου» – Γεώργιος Χατζηχρόνογλου Βυζαντινή Μουσική
25 Απριλίου 2019
«Ύμνοι Μεγάλης Παρασκευής» – Γεώργιος Χατζηχρόνογλου Βυζαντινή Μουσική
24 Απριλίου 2019
«Ύμνοι Μεγάλης Πέμπτης» – Γεώργιος Χατζηχρόνογλου Βυζαντινή Μουσική
23 Απριλίου 2019
«Ύμνοι Μεγάλης Τετάρτης» – Γεώργιος Χατζηχρόνογλου Βυζαντινή Μουσική
22 Απριλίου 2019
«Ύμνοι Μεγάλης Τρίτης» – Γεώργιος Χατζηχρόνογλου Βυζαντινή Μουσική
21 Απριλίου 2019
«Ύμνοι Μεγάλης Δευτέρας» – Γεώργιος Χατζηχρόνογλου Βυζαντινή Μουσική
5 Ιανουαρίου 2019
«Την χείρα σου την αψαμένην» – Γ. Χατζηχρόνογλου Βυζαντινή Μουσική
25 Δεκεμβρίου 2018
«Άστρον ήδη ανατέταλκεν» – Γ. Χατζηχρόνογλου Βυζαντινή Μουσική
2 Οκτωβρίου 2018
Χορωδιακά μαθήματα από την Βυζαντινή Χορωδία Αθηνών Βυζαντινή Μουσική
22 Σεπτεμβρίου 2018
Δοξολογία Γεωργίου Βιολάκη – Γ. Χατζηχρόνογλου – Δ. Σουρλαντζής Βυζαντινή Μουσική
16 Σεπτεμβρίου 2018
«Το όμμα της καρδίας μου» – Γ. Χατζηχρόνογλου Βυζαντινή Μουσική
9 Σεπτεμβρίου 2018
Ανοιξαντάρια – Γ. Χατζηχρόνογλου – Π. Πάτρας Βυζαντινή Μουσική
2 Σεπτεμβρίου 2018
Δύναμις Σίμωνος Αβαγιανού – Γ. Χατζηχρόνογλου – Δ. Σουρλαντζής Βυζαντινή Μουσική
15 Απριλίου 2018
«Μεθ’ ημέρας οκτώ» – Γεώργιος Χατζηχρόνογλου Βυζαντινή Μουσική
5 Απριλίου 2018
«Εξέδυσάν με τα ιματιά μου» – Γεώργιος Χατζηχρόνογλου Βυζαντινή Μουσική