Συγγραφείς
Αριστείδης Σπανδώνης, Θεολόγος-Εκπαιδευτικός