Συγγραφείς
Νίκη Π. Ευσταθοπούλου, Μ.A. Καθηγήτρια στο Πρότυπο Γυμνάσιο Πατρών