Συγγραφείς
Δρ. Κωνσταντίνος Καβαρνός, Βυζαντινολόγος