Συγγραφείς
Σύγγελης Εμ. Κωνσταντίνος, Φιλόλογος, Master στη Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία Α.Π.Θ. Υπ. Διδ. στην Ελληνική Φιλολογία Δ.Π.Θ