Συγγραφείς
Μαρία Παπιδά, Θεολόγος-Μουσικός, Εκπαιδεύτρια Πολιτισμικής-Αισθητικής Αγωγής ΣΔΕ Φυλακών Κορυδαλλού