Συγγραφείς
Κωνσταντίνος Δ. Μαυρομμάτης, Μαθηματικός – Πρόεδρος Εταιρίας Αστρονομίας & Διαστήματος