Συγγραφείς
Βασίλης Κωνσταντινόπουλος, Αν. Καθηγητής Παν/μιου Πελοποννήσου
Σύντομο Βιογραφικό

Ο Βασίλης Κωνσταντινόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου

Α. Σπουδές

1.  Γεννήθηκε στην Πάτρα,  όπου  ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του. 2. Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ (Κλασσικό Τμήμα). Στη  διάρκεια  των  σπουδών  του  έδωσε  ιδιαίτερη  βαρύτητα  στις  φιλολογικές  επιστήμες  (Παλαιογραφία,  Παπυρολογία,  Κριτική  των κειμένων), των οποίων παρακολούθησε ειδικά σεμινάρια. 3.  Μεταπτυχιακές  σπουδές  παρακολούθησε  στη  Φιλοσοφική  Σχολή του  Πανεπιστημίου  Κολωνίας  (1980‐83),  όπου  έλαβε  το  Διδακτορικό  του Δίπλωμα  με  επόπτη  τον  αείμνηστο  και  διαπρεπή  κλασσικό  φιλόλογο R. Merkelbach. Ειδικεύτηκε στους 3 βασικούς κλάδους σπουδών (1. Κλασσική Φιλολογία, 2.  Λατινική  Φιλολογία, 3.  Βυζαντινή  Φιλολογία)  και  στις φιλολογικές  επιστήμες  (Επιγραφική,  Παπυρολογία,  Παλαιογραφία, Κριτική των κειμένων).

Β. Διδακτική εμπειρία Δίδαξε στη δευτεροβάθμια και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Αρχαία Ελληνική  Φιλολογία.  Από  το  ακαδημαϊκό  έτος  2005‐6  μέχρι  σήμερα διδάσκει  ανελλιπώς  Αρχαία  Ελληνική  Φιλολογία  στη  Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών (Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας  και  Διαχείρισης  Πολιτισμικών  Αγαθών  και  Τμήμα Φιλολογίας).

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ