Συγγραφείς
Κωνσταντίνος Πρίγγος, Άρχων πρωτοψάλτης Της Μεγάλης Του Χριστού Εκκλησίας (1892 -1964)