Συγγραφείς
Κωνσταντίνος Αγγελίδης, Διδάσκαλος της Ψαλτικής Τέχνης