Προσβάσιμη σελίδα

Λόγος και Μέλος: Ανάληψη

Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της Ψαλτικής Τέχνης. Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Πρωτοψάλτης, Δάσκαλος της Ψαλτικής Τέχνης και Χοράρχης του Βυζαντινού Χορού ΤΡΟΠΟΣ Κωνσταντίνος Αγγελίδης, και ο Πρωτοψάλτης και Μουσικολόγος Γεώργιος Σάββας.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Χερουβικόν Χαρ. Παπανικολάου, ήχ. πλ. δ' (Βατοπαιδινός Χορός)
Ασματική Ακολουθία Οσίας Γαβριηλίας της Ασκήτριας της Αγάπης
Λόγος και Μέλος: Άγιοι της Κύπρου (Β΄)
Λόγος και Μέλος: Άγιοι της Κύπρου (Α΄)
«Άξιον εστί» Θρ. Στανίτσα, ήχ. δευτερόπρωτός (Άρχων Μελωδός Απόστολος Αθιανός)