Συγγραφείς
Άγιος Ιωσήφ, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ο Ομολογητής
Σύντομο Βιογραφικό
Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ο Ομολογητής