Συγγραφείς
Αντωνία Κυριατζή, Λέκτορας Θεολογικής Α.Π.Θ.