Συγγραφείς
π. Στυλιανός Καρπαθίου, Θεολόγος, Ψυχίατρος και Δρας Βιοηθικής