Συγγραφείς
Γιώργος Γ. Σπανός, Σύμβουλος Ναυτιλιακών & Καινοτόμων Επιχειρήσεων, Συγγραφέας