Συγγραφείς
Παναγιώτης Κληρίδης, Νομικός – Μέλος Δ. Σ. Συνδέσμου Αγίου Σιλουανού