Συγγραφείς
Ηλίας Ευαγγέλου, Αναπληρωτής Καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ