Συγγραφείς
Γιώργος Σαμαράς, Γεωπόνος MSc, Επόπτης Κέντρου Μελισσοκομίας Θεσσαλίας