Συγγραφείς
Ιωάννης Παπαδόπουλος, Μηχανικός, ΜΑ Θεολογίας