Συγγραφείς
Δρ Βασίλειος Σαρρής, Φιλόλογος – Λυκειάρχης