Συγγραφείς
Δρ. Θεόδωρος Γ. Κουτρούμπας, Καθηγητής UCLouvain, Γενικός Διευθυντής του CEPLIS