Συγγραφείς
Νικολάος Κουλούρης, Καθηγητής Τμήματος Νομικής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου