Συγγραφείς
Μιχαήλ Πιταροκοίλης, Επιμελητής Α΄Καρδιολογίας Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου