Συγγραφείς
Κωνσταντίνος Μπελέζος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ