Συγγραφείς
Μαρία Γιαχνάκη, δημοσιογράφος-πολεμική ανταποκρίτρια