Συγγραφείς
Ιωάννης Αν. Γκιάφης, Θεολόγος – Πολιτικό Επιστήμων