Συγγραφείς
Νικόλαος Κωνσταντόπουλος
Σύντομο Βιογραφικό
Πτυχιούχος Βιολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Φοιτητής Οδοντιατρικής 5ου έτους