Συγγραφείς
Παναγιώτης Κατσικερός, Λαμπαδάριος Iερού Nαού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλλιθέας