Συγγραφείς
Αρχιμανδρίτης Χαράλαμπος Βασιλόπουλος (†)