Συγγραφείς
Ηλίας Μουτσούλας, Ομ. Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών