Συγγραφείς
Απόστολος Γλαβίνας, Ομότιμος Καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ