Συγγραφείς
Ευάγγελος Χρυσός, Πρόεδρος Ινστιτούτου «Άγιος Μάξιμος ο Γραικός», Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.