Συγγραφείς
Αγγελική Δεληκάρη, Αν. Καθηγήτρια Τμ. Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΠΘ, Πρόεδρος της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας