Συγγραφείς
π. Ιωάννης Μπούτσης, Αρχιδιάκονος Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών