Συγγραφείς
Δημήτριος Δ. Τριανταφυλλόπουλος, τ. Καθηγητής Βυζαντινής Τέχνης Πανεπιστημίου Κύπρου