Συγγραφείς
Σπυρίδων Κ. Τσιτσίγκος, Αν. Καθηγητής Ψυχολογίας της Θρησκείας Πανεπιστημίου Αθηνών
Σύντομο Βιογραφικό
Αν. Καθηγητής Ψυχολογίας της Θρησκείας Πανεπιστημίου Αθηνών