Συγγραφείς
Ιωάννης Ζαχαράκης, Διευθυντής Εκκλησιαστικού Λυκείου Λαμίας