Συγγραφείς
Άρης Χαραλαμπάκης, Καρδιολόγος, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών