Συγγραφείς
Άγιος Σωφρόνιος, Πατριάρχης Ιεροσολύμων