Συγγραφείς
Κων/νος Β. Ζορμπάς, Θεολόγος-Κοινωνιολόγος, Σύμβουλος της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ΕΕ